این روزها میدان ورودی اصلی شهر در حال آماده سازیست به گزارش روابط عمومی شیرین شهر: ناصری مسئول فنی شرکت عمران با بیان این مطلب اظهارکرد:در جهت زیباسازی و متناسب شدن فضای شهر، و نیز وجه تسمیه نام قدیم منطقه فعلی شیرین شهر، نصب المان با مضمون پرواز پرندگان مهاجر در میدان ورودی شهر در حال انجام است.

لینک کوتاه نوشته
https://shirinshahr.ntdc.ir/?p=19852
کد خبر
19852