به استحضار می رساند با توجه به گداختگی تجهیزات پست فوق توزیع اهواز جنوبی فردا مورخه ٩٩/۰۴/٢۶ از ساعت ۵ تا ۱۱ صبح برق مناطق زیر قطع می شود:

۱- کلیه روستاهای جاده آبادان و جاده کانال

۲- شیرین شهر و روستاهای حد فاصل طرفایه تا چمیان

۳- هادی آباد، خزامی، شهرک شهید عباسپور و کوت نواصر

۴-کوی مشعلی

۵- مجتمع شیلات آزادگان

لینک کوتاه نوشته
https://shirinshahr.ntdc.ir/?p=20389
کد خبر
20389