✅ در راستای کنترل و پایش ساخت و ساز های سطح شهر و حفظ عدالت اجتماعی و انضباط شهری به اطلاع می رساند. آندسته از شهروندان و پیمانکاران که بدون اخذ مجوز و بصورت غیر مجاز نسبت به اجرای عملیات ساختمانی و تعمیراتی در سطح شهر اقدام می نمایند. شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر با ستاد آیین نامه مقررات ساختمانی موظف و مکلف به کنترل ساخت و ساز های غیر مجاز می باشد و درصورت مشاهده ضمن توقف عملیات وتشکیل پرونده تخلف ساختمانی درخواست به صدور رای تخریب و اجرای آن خواهد نمود

✅ لذا لازم است با احترام به قانون و رعایت مولفه های زندگی شهری قبل از هرگونه عملیات ساختمانی با مراجعه به شرکت عمران و اخذ مجوز لازم اقدام فرمائید

🚫 همچنین ریختن نخاله های مازاد ساختمانی بصورت غیر مجاز در محدوده و حریم شهر ممنوع بوده و لازمست ضمن رعایت حقوق اجتماعی از هرگونه اقدام در این راستا خودداری فرمایید در صورت مشاهده ضمن پیگرد قانونی ،کلیه هزینه های مربوطه برابر مقررات مربوطه اخذ خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://shirinshahr.ntdc.ir/?p=21086
کد خبر
21086