سرپرست شرکت عمران ضمن بازدید از عملیات اجرایی احداث ورودی شهر گفت:

اولین فضایی که مسافرین با آن برخورد می کنند ورودی شهر است. لذا می توان اینگونه گفت که اولین تصویر ذهنی از یک شهر به وسیله مبادی ورودی آن ایجاد می شود و یکی از مواردی که می تواند در زیبایی بصری شهر و سرزندگی شهری خصوصاً میان شهروندان نقش ایفا کند محوطه و ورودی بناهای عمومی شهر است

سیدنور در ادامه افزود :

با این نگرش و با هدف افزایش زیبایی بصری شهر و سرزندگی شهری خصوصاً میان شهروندان، عملیات اجرایی احداث ورودی شهر و اتصال پیاده راه این پروژه به پارک خطی در دست اجراست.

لینک کوتاه نوشته
https://shirinshahr.ntdc.ir/?p=20737
کد خبر
20737