به گزارش روابط عمومی شیرین: سید حسین میر شفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی و نماینده  ایشان در ستاد ویژه خوزستان، نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، به اتفاق فرهادزاده مدیرعامل شیرین شهر و جمعی از مدیران اداره راه و شهرسازی استان، صبح امروز با حضور در شهر جدید شیرین شهر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی، بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید، چگونگی کمی و کیفی نحوه اجرای مصوبات ستاد ویژه خوزستان در طرحهای عمرانی شهر، حضور در محله مهر و بررسی آخرین اقدامات انجام شده در پروژه ها ی مسکن، ضمن گفتگو با جمعی از پیمانکاران و مشاوران اجرایی سایت مسکن مهر و ارائه راه کار و نکات فنی از جانب بازدید کنندگان صورت گرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://shirinshahr.ntdc.ir/?p=20672
کد خبر
20672