شیرین شهر؛ نگین سبز خوزستان

شهر جدید شیرین شهر با مساحت محدوده 1008 هکتار و حریم 6000 هکتار در 23 کیلومتری جنوب غربی کلان شهر اهواز ، شرق رودخانه کارون و مرکز ثقل پنج مجتمع بزرگ کشت و صنعت واقع گردیده وطرح جامع آن در سال 1383 برای اسکان جمعیت 75000 نفر در 13 محله برنامه ریزی و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.

کلیه سرانه های شهری از قبیل بهداشت ودرمان آموزش ، ورزش ، آموزش عالی، فضای سبز ، تفریحی ، تجهیزات و تاسیسات شهری ، فرهنگی ، اجتماعی ، تجاری ،اداری ، انتظامی و فرهنگی مذهبی ….. برابر استاندارهای روز شهرسازی برای این شهر در نظر گرفته شده است.