شیرین شهر؛ نگین سبز خوزستان

شهر جدید شیرین شهر با مساحت محدوده ۱۰۰۸ هکتار و حریم ۶۰۰۰ هکتار در ۲۳ کیلومتری جنوب غربی کلان شهر اهواز ، شرق رودخانه کارون و مرکز ثقل پنج مجتمع بزرگ کشت و صنعت واقع گردیده وطرح جامع آن در سال ۱۳۸۳ برای اسکان جمعیت ۷۵۰۰۰ نفر در ۱۳ محله برنامه ریزی و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.

کلیه سرانه های شهری از قبیل بهداشت ودرمان آموزش ، ورزش ، آموزش عالی، فضای سبز ، تفریحی ، تجهیزات و تاسیسات شهری ، فرهنگی ، اجتماعی ، تجاری ،اداری ، انتظامی و فرهنگی مذهبی ….. برابر استاندارهای روز شهرسازی برای این شهر در نظر گرفته شده است.